Уникален подход към всеки клиент

Всяка заявка на клиента се оценява индивидуално, така че е важно при попълването й да предоставя точна информация. Може би, след разглеждане на заявлението, на клиента ще бъде предложена по-малка сума на заема.


За Soscredit

Кредитният лимит за нови клиенти е до 1000 лв. И период без лихва или такса от 0%.
Минималният срок за погасяване на кредит е 3 месеца, а максималният срок за погасяване на заема е 60 месеца.

Кредит с фиксиран лихвен процент и падеж, след издаване на заема условията за плащане няма да се променят. При сключване на договора се установяват както размера на кредита, така и лихвените плащания, както и срокът на плащане. Тези условия могат да бъдат променени по време на сътрудничеството само и недвусмислено по съгласие на участващите страни.

Пример: Ако е избрана сума от 1000 лв. а срокът на заема е 3 месеца, общата сума на плащането ще бъде: 1125 лв. от които лихва по кредита: 125 лв. Максимална ГПР (годишен процент на разходите) 50%.

Кредит в Интернет може да бъде решение в случай на непланирани разходи, когато още днес трябва да платите за услуга или покупка на стоки, ако няма дългове по плащания по заем, ако плащането по заем не надвишава 40% от месечния ви доход. Заемайте отговорно.

Ако сумата на кредита не бъде изплатена в определения срок, кредиторът може да поиска неустойка върху общата сума на забавеното плащане за всеки ден забавяне. Ако плащането не се извърши за дълъг период, без съгласие с кредитора, кредиторът има право едностранно да прехвърли събирането на кредита на трети дружества.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕТЕ SOSCREDIT

Изгодно

Нови клиенти заем с 0% на ден

Бързо

Средно заем може да бъде издаден за 15 минути

Достъпно

Кредита е достъпен от 18 годишна възраст

Гъвкаво

Избери сума за ежемесечно плащане

Мъдро

Изтеглете цялата сума наведнъж или на части

Удобно

Възможно е да се подаде заявка за допълнителна сума