Получаване в рамките на 15 минути

Попълнете заявление за кредит, изчакайте отговор, и в случай на положителен отговор, вземете пари на банковата си сметка.

Средното време за получаване на кредит е 15 минути, ако банковата сметка на заемодателя и кредитополучателя са в една и съща банка. Ако банковата сметка е в друга банка, тогава потвърдената парична сума може да бъде получена в рамките на един ден, но не по-късно от три дни от датата на разглеждане на заявлението.

  1. Попълнете заявката
  2. Изчакайте решение
  3. Вземете парите
Как се подава заявка за кредит?
Попълнете заявление за кредит, изчакайте отговор, и в случай на положителен отговор, получете парите по банкова сметка.
Попълнете заявка
Изберете паричната сума и попълнете формуляра за кандидатстване, Име, Фамилия, електронна поща, мобилен телефон
Изчакайте решение
След като кандидатствате за кредит, в течение на няколко минути ще научите решението
Вземете парите
След като споразумението бъде одобрено, скоро ще получите пари по банковата си сметка
За нови клиенти кредит до 1000 лв. с 0%
Ако спешно ви трябват пари.
Където и да се намира дадения човек, ние помагаме за изпълнението на всички планове и идеи бързо и точно. Цялата процедура протича в Интернет и отнема няколко минути, а кредитополучателят може да се намира във всяка точка на България.
Ние винаги сме готови да помогнем, ако спешно ви трябват пари.

Нашите преимущества

Ние винаги сме готови да ви помогнем, ако спешно се нуждаете от пари:

  • Паричен превод по всяка сметка в банка в България;;
  • Лесно кандидатстване, без удостоверения за работа и поръчители;;
  • Без залог и поръчител;
  • Бързо вземане на решения;
  • Ние поддържаме поверителността на всички данни на клиентите.

Можете да получите пари отново толкова пъти, колкото е необходимо.