Имейл

Уебсайт www.Soscredit.bg, наричан по-долу Сайтът.

Посетител - физическо лице, което посещава Сайта в Интернет.

Електронната поща се използва за успешна комуникация с посетителите на Сайта. Електронната поща може да съдържа реклами, ако не желаете да получавате реклами и рекламни материали от Сайта, ние Ви молим да осъществите отказ от своя профил в Сайта.

Електронната поща може да съдържа реклама. Ако не искате да получавате реклама и рекламни съобщения от Сайта, моля, откажете се тук или в рекламния имейл на подателя.

Трябва да знаете, че при изпращане на електронна поща се използва Интернет през който е отворена система и Сайта не може да осигури абсолютна сигурност, че всички имейли ще бъдат получени без грешки, без повреди, няма да бъдат повредени и ще бъдат без вируси и че те няма да бъдат загубени, унищожени или прихванати и/или дешифрирани. Затова не изпращаме чувствителна или идентифицираща лично информация по електронна поща.

Съдържанието на изпратения имейл може да бъде поверително и предназначено за съответния посетител на Сайта. Ако сте получили имейл, който не е предоставен за вас, този факт не ви позволява да използвате или разкривате тази информация. Моля, незабавно информирайте администратора на сайта и изтрийте този имейл. Всяко неоторизирано използване на съдържанието на електронната поща от Сайта, неговото разкриване или разпространение е забранено.

Получавайки и отваряйки имейл от Сайта, вие се съгласявате с всички условия на Сайта.